Veiligheids datablad - kwaliteits service

Ingevolge de wet omtrent informatica en vrijheid heeft u het recht om uw gegevens te bekijken, te wijzigen, te corrigeren en te wissen. Op elk ogenblik kunt u gratis en zonder verdere motivering weigeren om de gegevens die u ons heeft gegeven te verspreiden. Zie de Voorwaarden