Kwaliteit en Certificering

De producten zijn getest en gecertificeerd

Geteste en gecertificeerde producten

Bollé Safety ontwerpt en brengt persoonlijke beschermingsuitrusting op de markt voor de ogen voor industrieel gebruik en voldoet hierbij aan de bepalingen van de richtlijn 89/686/EEG en de geharmoniseerde norm EN 166:2001.
Elke product van Bollé Safety wordt getest en gecertificeerd door onafhankelijke laboratoria (Certottica, INSPEC, Vincotte, enz.) volgens de van kracht zijnde Europese normen.

De markeringen van de lenzen en de monturen van Bollé Safety zijn specifiek voor elk product en zijn bedoeld voor een specifiek gebruik. Deze informatie garandeert de kwaliteit en weerstand van de oogbescherming.


STANAG 2920

 

Because your maximum protection is essential, Bollé Tactical offers a complete range of spectacles and goggles certified to Ballistic Resistance standard STANAG 2920.

Each lens is subjected to impacts from a steel cylinder equivalent to a 

0.22’’ calibre which can reach up to 275 m/s, 990 km/h.

 

STANAG 4296

STANAG 4296 resistance guarantees ballistic resistance as defined by 

STANAG 2920, plus criteria relating to usage (comfort, lightness, anti-fogging, anti-scratch), optical quality (field of vision 160° minimum, clarity), and more general features (protection with as low a shine as possible, compatibility with other protection such as helmets, face shields, etc.).

The STANAG standards are recognized in all NATO member countries. The proof: all frames are marked «STANAG 2920» and/or «STANAG 4296» and the lenses have the  logo synonymous with ballistic resistance.

 
BASISNORMEN

EN 166 Specificaties
EN 167 Optische testmethodes
EN 168 Niet-optische testmethodes

DE NORMEN PER TYPE GEBRUIK

EN 169 Filters voor laswerk
EN 170 Filters voor ultraviolette straling
EN 171 Filters voor infrarode straling
EN 172 Beschermende zonlichtfilters voor industrieel gebruik
EN 175 Uitrustingen voor laswerken
EN 207 Veiligheidsbril LASER
EN 208 Afstelbrillen LASER
EN 379 Specificatie met betrekking tot lasfilters


De certificaten van de Bollé safety-producten voor bevestiging aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

MERKING VAN DE MONTUUR

Op het montuur moet verplicht het symbool CE en de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam).
Indien de bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm verplicht met de verschillende symbolen van het toepassingsgebied en de mechanische weerstand volgens de door de fabrikant gevraagde tests.

Symbolen van het toepassingsgebied:
3 Druppeltjes of spatten
4 Grove deeltjes > 5 microns.
5 Gas en kleine stofdeeltjes < 5 micron
8 Kortsluitingen
9 Gesmolten metalen en hete vaste stoffen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat valt van een hoogte van 1,30 m.
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 45 m/s.
B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 120 m/s.
A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 190 m/s.

MERKING VAN GLAZEN

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:
Niveaunummer voor filterende lenzen. De identificatie van de fabrikant (logo of markering aanbevolen door de fabrikant).

Symbolen voor de optische klasse:
1 Continue werkzaamheden
2 Periodieke werkzaamheden
3 Gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet nodig is.

Symbolen van het toepassingsgebied:
9 Gesmolten metalen en hete vaste stoffen.
De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat valt van een hoogte van 1,30 m met 5,1 m/s
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 45 m/s
B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en

0,86 g dat inslaat met 120 m/s
A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van
6 mm en 0,86 g dat inslaat met 190 m/s
K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne deeltjes (optioneel)
N. Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel)
T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische
weerstand maakt het gebruik mogelijk voor deeltjes die met een grote snelheid inslaat  en met een extreme temperatuur.
F. Maximale bescherming voor brillen met armen.
B. Maximale bescherming voor overzetbrillen.
A. Maximale bescherming voor gelaatsbeschermers.
Als de symbolen S, F, B en A niet gemeenschappelijk zijn voor het glas en het montuur, dient het laagste niveau gebruikt te worden.

De beloften van Bollé Safety op het vlak van kwaliteit

Bollé Safety is gecertificeerd met ISO 9001 versie 2008 dat met name voorziet in de uitvoering van een controle- en traceerbaarheidsprocedure. Van bestelling van de producten tot het ogenblik van levering. 

Het concept kwaliteit omvat verscheidene doelstellingen: overeenstemming, doeltreffendheid en deelnemend werk  die allemaal samenvloeien in één: de tevredenheid van de klant.
Bollé Safety verplicht zich bovendien ook tot het volgende, voor wat betreft zijn medewerkers en zijn klanten:

  • kwaliteitsproducten leveren die aangepast zijn aan de behoeften van zijn klanten en die voldoen aan hun verwachtingen en aan de marktprijs
  • een dienstverlening van meer dan 98% bieden in Europa
  • voortdurende vernieuwen: met 4 tot 5 ontwikkelde producten per jaar, voert Bollé Safety constant onderzoek uit naar nieuwe technologieën voor lenzen en de behandeling van de coatings
  • zijn klanten regelmatig bezoeken om hun verwachtingen en hun tevredenheid beter te leren kennen
Top page